Handelsbetingelser

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort - Visa Dankort 


 

Køb og betaling af abonnement aftaler

 

Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at DGI Huset Aabybro er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at DGI Huset Aabybro må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. DGI Huset Aabybro er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af DGI Huset Aabybro eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra DGI Huset Aabybro ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Hver bruger kan maksimalt have 4 reservationer åbne til plads på 4 fitnesshold.

 

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Reservation af plads på et fitnesshold, kan indtil 2 timer før holdstart annulleres, uden omkostninger, for at give en anden interesseret mulighed for at overtage tiden. Efter 2 timer før holdstart vil tilmeldingsgebyret være tabt for den tilmeldte. 
 

Behandling af personoplysninger

DGI Huset Aabybro har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. DGI Huset Aabybro indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.dgihusetaabybro.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre DGI Huset Aabybro, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil DGI Huset Aabybro som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for DGI Huset Aabybro gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

DGI Huset Aabybro fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

 

DGI Huset Aabybro
Jens Møllers Vej 3
9440 Aabybro

CVR-nr: 34892105

Tlf.: +45 9824 2526

E-mail: Aabybro@dgi.dk
 


Køb og booking

Køb abonnement til DGI Badet, Motionscenter og Fitnesshold.
Køb klippekort til DGI Badet, Motionscenter og Fitnesshold.
Book plads på Fitnesshold og vandaktiviteter.
Book lokaler, haller og badmintonbaner.
Bemærk - ingen oprettelsesgebyr ved køb af abonnement.

Booking

Skolemad

Så er vi klar med en ny model for skolemad til Aabybro Skole med opstart  efter vinterferien.
Der er model for skolemad til både yngste og ældste afd.
Der er mulighed for en god rabat ved bestilling til flere dage.
Klik ind her og bestil din skolemad.

Skolemad