Medlemskab
Motion, Svømning & Fitness
  Regler for medlemskab og online booking
     


 
I DGI Huset Aabybro ønsker vi at skabe rammer for idræt, motion, fællesskab og udfordring for alle aldre - familien, venner og kollegaer.

Vi forsøger løbende at udvikle på alle vores aktiviteter og ikke mindst på vores medlemskaber, og de fordele du får som medlem af DGI Huset Aabybro.

Læs om regler for medlemskaber og onlinebooking nedenfor.
December 2018 har vi lavet et nyt  Multi abonnement der indebærer adgang til alle
3 aktiviteter; Motionscenter, DGI-Badet og Fitness holdtræning.

I kolonnen til venstre kan du klikke og læse om alle dine medlemsmuligheder i DGI Huset Aabybro

VELKOMMEN


 
Tak for din henvendelse omkring et medlemskab i DGI Huset Aabybro.
 
MEDLEMSKABET
 • Ved oprettelse af medlemskab i DGI Huset Aabybro får hvert medlem et medlemsnr. og en adgangskode.
 • Som medlem skal du købe et armbånd der bruges til indtjekning. Tjek ind med dit armbånd, hver gang du møder i DGI Huset Aabybro.
 • Efter du er oprettet som medlem, skal du altid gå ind på din medlemsprofil og godkende dine data. Herefter har du mulighed for at modtage nyhedsbreve, meddelelser/mails fra DGI Huset Aabybro. Husk at rette/opdatere dine stamoplysninger online ved ændring af navn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail..
 • vores medlemskaber kan købes både som PBS og KONTANT medlemskab. Et PBS medlemskab er billigere, da der spares omkostninger til ekspeditioner.
  
PBS-MEDLEMMER
 • Ved oprettelse er et PBS-medlemskab bindende i løbende måned + 1 måned.
 • Aftalen fortsætter automatisk, hvis du ikke selv opsiger aftalen.
 • Opsigelse skal ske ved henvendelse i receptionen eller skriftligt evt. pr. e-mail.
 • Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned.
  
FIRMA MEDLEMSSKAB
 • Dan en gruppe på mindst 5 personer og opnå fordelagtige medlemspriser med 10% rabat på gældende priser. (Seniorer og studerende kan ikke lægge yderligere rabat oven i dette medlemskab).
 • Der skal være en administrator på gruppen, hvis opgave er, at tilmelde alle dem som ønsker at være med i gruppen – Administratoren har den direkte kommunikation med indmeldelse til DGI Huset Aabybro – Hvert medlem opkræves separat.
 • Kan købes både som PBS og KONTANT medlemskab
 • Opsigelsesvarsel PBS: Løbende måned + 1 måned.
 • Opsigelsesvarsel KONTANT medlemskab: Ingen
  
SENIOR OG STUDIE MEDLEMMER
 • Seniorer over 62 år og studerende med studiekort kan opnå en rabat på 10% på gældende medlemspriser. (Gælder dog ikke på gruppemedlemskaber, hvor der i forvejen er givet rabat)
 • Kan købes både som PBS og KONTANT medlemskab
 • Opsigelsesvarsel PBS: Løbende måned + 1 måned.
 • Opsigelsesvarsel KONTANT medlemskab: Ingen
   
 • KLIPPEKORT
 • Et klippekort giver adgang til træning i alle aktiviteter – Motionscenter, Svømmehal og Fitness Holdtræning.
 • Adgang til hver aktivitet koster ét klip.
 • Når du booker dig på hold tages der ét klip. Kommer du på venteliste og ikke på holdet gives klippet tilbage.
 • Ved ankomst til holdtræning skal du ankomstregistrere ved scanner ved receptionen ved ankomst.
 • Ved adgang til Motionscenter scanner du ved indgang til centeret hvorved der tages et klip på dit klippekort.
 • Ved adgang til Svømmehal skal du tjekke ind ved scanner ved receptionen ved ankomst hvorved der tages et klip på dit klippekort.
 • 10-turs klippekort er gældende i 3 år fra købsdato.

PRISER
 • Der henvises til seneste gældende prisliste på www.dgihusetaabybro.dk
 • PBS prisstigninger kan ændres med 60 dages varsel.
 • Prisstigninger ved øvrige priser kan ændres med 8 dages varsel.

MEDLEMSARMBÅND
 • Du skal købe et medlemsarmbånd, hvis du har et medlemskab eller klippekort.
 • Armbåndet koster kr. 100. Du får kr. 50 retur, hvis du stopper som medlem og afleverer dit armbånd ubeskadiget.
 • Armbåndet er personligt og må ikke overgives til andre.
 • Du kan indsætte penge på dit armbånd og bruge det som betalingsmiddel i DGI Caféen og i Receptionen.
 • OBS! Mister du dit armbånd skal det spærres med det samme – kontakt receptionen.
 • Hvis du mister dit armbånd skal du købe et nyt i receptionen.
 • Hvis du beskadiger dit armbånd, er det for egen regning.

ÅBNINGSTIDER
 • Åbningstider kan altid findes på www.dgihusetaabybro.dk
 • DGI Huset Aabybro kan med en varsling på 14 dage - uden kompensation - holde lukket for aktiviteter pga. nødvendige reparationsopgaver.
 • DGI Huset Aabybro forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på tider for holdaktiviteterne samt holdplaner i ferier og på helligdage.
 
EVENTS OG LUKKEDE HOLD
 • Vi tilbyder events og lukkede hold i løbet af året. Følg med på www.dgihusetaabybro.dk og på vores facebook: https://www.facebook.com/dgihusetaabybro eller læs mere på infoskærme.
 • Events og lukkede hold er omfattet af medlemskaber, men skal betales separat.
 • DGI Huset Aabybro forbeholder sig ret til at ændre skemalagte timer ved events.
 
AFLYSNING/ÆNDRING
 • Holdtræningen gennemføres ved min. 6 deltagere.
 • Vi forbeholder os retten til at aflyse holdet, hvis der er færre tilmeldte.
 • Der kan i lavsæson (eks. sommerferie) være perioder, hvor flere holdaktiviteter ikke tilbydes.
 • DGI Huset Aabybro har ret til ændringer i tider, lokaler og udstyr.
 • DGI Huset Aabybro tager forbehold for force majeure (hændelser vi ikke kan være herre over).
 
BERO AF MEDLEMSKAB
 • Du har mulighed for at sætte dit PBS-medlemskab, halv- eller helårs medlemskab i bero:
 • Skal ske ved henvendelse i receptionen eller skriftligt henvendelse på mail.
 • Varighed mindst fire uger – maksimum seks måneder.
 • Skal sættes i bero til den 1. eller 15. i en måned.
 • Medlemskabet skal sættes i bero før evt. længerevarende sygdom.
 • Vi opkræver et ekspeditionsgebyr på kr. 50,- når medlemskabet sættes i bero.
 • Medlemskabet sættes automatisk i gang igen efter aftalt slutdato.
 
VÆRDIGENSTANDE
 • DGI Huset Aabybro har ikke ansvar for tab af medlemmernes værdigenstande (tyveri, skader). Benyt skabene i omklædningsrummene. Lad aldrig værdigenstande ligge uaflåst i omklædningsrum eller frit tilgængelig i hallerne.

HELBREDSTILSTAND
 • Du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i DGI Huset Aabybro. Såfremt du er i tvivl om din helbredstilstand er ok til den valgte træning, råder vi dig til at opsøge din læge for et helbredstjek, inden træning påbegyndes.
 • Al benyttelse af faciliteter i DGI Huset Aabybro sker på eget ansvar.
 • DGI Huset Aabybro er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.
 
TRIVSELSREGLER OG TRÆNINGSFORESKRIFTER
 • Medlemmer skal følge gældende trivselsregler og de anvisninger, som meddeles skriftlig eller mundtligt af DGI Huset Aabybro’s personale.
 • Du bedes aflevere faciliteterne, som du selv gerne vil modtage dem.
 
UDELUKKELSE AF MEDLEM
 • DGI Huset forbeholder sig ret til, omgående at afbryde et medlemskab, hvor et medlem har udvist adfærd, der ikke passer ind i DGI Husets værdier. I så tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.
 • I grove tilfælde af brud på reglerne, som f.eks. udlån af sit medlemskort til en anden, eller brug af doping, sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.
 • Hvis et medlem/firma ikke betaler medlemskabet rettidigt, eller træner uden gyldigt medlemskab, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget.
 
ANTIDOPING DANMARK
 • DGI Huset Aabybro er medlem af Antidoping Danmark. Som medlem kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD).
 • Dette indebærer at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader centret.
 • Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra DGI Huset Aabybro samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.
 
TRÆNING FOR BØRN
 • Vi tilbyder altid forskellige holdaktiviteter til børn.
 • Børn i alderen 12-15 år må træne i Motionscenteret. Dette kræver dog at medlemmet får lagt et træningsprogram, samt at vedkommende træner sammen med forældre eller anden myndig medlem over 18 år.
 
ONLINE BOOKING

Kend dit medlemsnummer
 • Du kan søge efter dit medlemsnummer på touch-skærmen ved receptionen.
 • Tryk på log ind – vælg oplist – find dit navn og nummer.
 • Nye medlemmer skal først registreres.
Kend din pinkode
 • Den første pinkode, du får tildelt modtager du på mail ved oprettelse af medlemskab. Hvis du glemmer din pinkode kan du bede om en ny kode i vores bookingsystem under login. Alternativ skal du kontakte personalet, så laver vi en ny kode til dig.
Ændring af pinkode
 • Du kan ændre din pinkode i menuen ”medlemsoplysninger”. Dette kan kun ske via din pc og ikke på touchskærmen.
Booking og mødetid
 • Du kan booke således i henhold til din abonnementstype:
 • Holdtræning - 15 åbne bookinger, dog max i den periode du har betalt. PBS-medlemmer kan booke løbende måned + 30 dage.
 • Mød venligst til tiden – ellers overgår din plads til en anden – se venteliste herunder.
 • Du kan melde dig på venteliste på de forskellige hold. Når du tilmelder dig kan du vælge at få en sms, hvis der bliver en plads ledig.
 • Bemærk hvid et medlem frameldersig efter sidste frist for tilmelding, kan du stadig rykke fra ventelisten ind på holdet.
 • Står du på venteliste kan du deltage på holdet, såfremt der er en ledig plads ved holdstart.
 • Vi følger rækkefølgen på ventelisten.
Husk afbooking
 • Husk at afbooke dig min. 2 timer før holdstart, hvis du bliver forhindret i at deltage, da der ofte er andre, der gerne vil have din plads!
 • Udeblivelse uden afbooking eller for sent afbooking vil medføre en bøde på kr. 40,-.
 • Husk at ankomstregistrere dig ved scanneren ved receptionen. Både når du har klippekort og når du har månedsmedlemsskab. Du bliver ikke trukket ekstra klip. Brug dit medlemsarmbånd, hvis du skal på hold, i svømmehal eller i motionscenter.
 • Husker du ikke at ankomstregistrere dig, hvis du skal på hold anser vi dig som udeblevet.
 • Skal du på to hold i træk, ankomstregistrerer systemet dig automatisk på hold nr. to – begge hold indenfor interval på 3 timer.
 
Med forbehold for ændringer 1. juli 2017
 
DGI Huset Aabybro
Jens Møllersvej 3
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 25 26
www.dgihusetaabybro.dk
mail: aabybro@dgi.dk


 

Køb og booking

Køb abonnement til DGI Badet, Motionscenter og Fitnesshold.
Køb klippekort til DGI Badet, Motionscenter og Fitnesshold.
Book plads på Fitnesshold og vandaktiviteter.
Book lokaler, haller og badmintonbaner.
Bemærk - ingen oprettelsesgebyr ved køb af abonnement.


Booking

Skolemad

Klik ind her og bestil din skolemad.
Menuerne skifter løbende, og er sammensat af gode og sunde råvarer, således du er sikret en energirig og varierende kost.
Der er mulighed for en god rabat ved bestilling til flere dage.


Skolemad