GENERELLE BETINGELSER

Handelsesbetingelser

Generelt

Indbetalte beløb kan ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af det/den enkelte hold/aktivitet.

Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder.

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort – Visa Dankort – eDankort – Visa – Visa electron- Mastercard – Mobilepay.

Medlemskaber/abonnementer

Ved oprettelse af medlemskab i DGI Huset Aabybro får hvert medlem et medlemsnummer og en adgangskode. Medlemmmet skal registrere og opdatere sin mailadresse.

Som medlem skal du købe et armbånd, der bruges ved indtjekning. Dette armbånd koster 100 kr. og skal købes i receptionen i DGI Huset. Husk at tjekke ind med dit armbånd, hver gang du møder i DGI Huset Aabybro. Skulle du have glemt dit armbånd, skal du henvende dig i receptionen, hvor de her vil registrere din ankomst. Registrerer man sig ikke, vil det medfører et gebyr på kr. 40,-

Efter du er oprettet som medlem, skal du gå ind på din medlemsprofil og godkende dine data. Herefter har du mulighed for at modtage nyhedsbreve, meddelelser/mails fra DGI Huset Aabybro. Husk at rette/opdatere dine stamoplysninger online ved ændring af navn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vores “Multi-abonnement” giver adgang til såvel motionscenteret som til svømmehallen samt til de utallige holdaktiviteter, der afvikles i DGI Huset. (Ekstraoridinære aktiviteter kan dog forekomme, og skal betales separat). Abonnement kan købes enten kontant, eller via automatisk opkrævning. Man kan selv registrere sit betalingskort via vores hjemmeside. Har man et abonnement med automatisk korttræk, vil det være noget billigere end et kontant-abonnement, da der spares omkostninger til ekspeditioner m.v.

Abonnementsperioder

Der kan tegnes abonnementer på henholdsvis én, tre, seks eller 12 måneder. Vær opmærksom på, at perioderne er bindende, og først kan opsiges med virkning fra periodens udløb. Ved abonnementer med “automatisk korttræk” påhviler det de enkelte medlemmer selv at opsige sit abonnement. Opsiger medlemmet ikke sit abonnement, vil det automatisk blive fornyet i endnu en af de respektive tegnede perioder.
OBS!! Abonnementer med automatisk korttræk har et opsigelsesvarsel på løbende måned + én måned.

Seniore- og ungemedlemmer: Seniorer over 62 år, samt unge under 18 år, kan opnå rabat på gældende medlemspriser. Det kan købes kontant, eller via automatisk opkrævning, jævnfør de ovenfor gældende betingelser.

Klippekort

Et klippekort giver adgang til træning i motionscenteret, til svømmehallen og til diverse holdaktiviteter. Adgang til hver aktivitet koster ét klip. Når du booker dig på hold, tages der ét klip. Kommer du på venteliste, og ikke på holdet, gives klippet tilbage. Ved ankomst til holdtræning skal du ankomstregistrere ved scanneren i receptionen. Ved adgang til Motionscenteret benyttes scanneren her, og til svømmehallen skal du tjekke ind ved scanneren i receptionen. Der vil derved tages et klip på dit klippekort.

10-turs klippekort er gældende i to år fra købsdatoen.

Infrarød sauna: Et ordinært klippekort gælder ikke til den infrarøde sauna. Dette skal købes separat, eller man kan betale kontant pr. besøg.

Priser

Der henvises til seneste gældende prisliste. Prisstigninger varsles 60 dage for “automatisk opkrævning”. Prisstigninger ved øvrige priser kan ændres med otte dages varsel.

Armbånd

Du skal købe et medlemsarmbånd, hvis du har et medlemskab eller et klippekort. Armbåndet koster kr. 100,-.

Armbåndet er personligt, og må ikke overgives til andre.

Du kan indsætte penge på dit armbånd og bruge det som betalingsmiddel i DGI-Caféen og i Receptionen. OBS! Mister du dit armbånd, skal det spærres med det samme – kontakt receptionen.

Åbningstider

Relevante åbningstider kan altid findes på www.dgihusetaabybro.dk
DGI Huset Aabybro kan med et varsel på 14 dage – uden kompensation – holde lukket for aktiviteter pga. nødvendige reparationsopgaver. DGI Huset Aabybro forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på tider for holdaktiviteterne.

Events og lukkede hold

Vi tilbyder events og lukkede hold i løbet af året. Følg med på www.dgihusetaabybro.dk
Events og lukkede hold er ikke omfattet af medlemskaber, men skal betales separat. DGI Huset Aabybro forbeholder sig ret til at ændre skemalagte timer ved events.

Booking/Online Booking og mødetid:

Du kan booke således i henhold til din abonnementstype: Holdtræning – 16 åbne bookinger, dog max. 45 dage frem i tiden og i den periode, du har betalt abonnement.

Mød venligst til tiden – ellers overgår din plads til en anden. Du kan melde dig på venteliste på de forskellige hold. Når du tilmelder dig, kan du vælge at få en sms, hvis der bliver en plads ledig. Står du på venteliste, kan du deltage på holdet, såfremt der er en ledig plads ved holdstart.

Vi følger rækkefølgen på ventelisten.

Husk afbooking! Husk at afbooke dig min. to timer før holdstart, hvis du bliver forhindret i at deltage, da der ofte er andre, der gerne vil have din plads! Udeblivelse, uden afbooking eller for sent afbooking, vil medføre et gebyr på kr. 40. Husk at ankomstregistrere dig ved scanneren ved receptionen. Brug dit medlemsarmbånd, hvis du skal på hold, i svømmehal eller i motionscenter. Husker du ikke at ankomstregistrere dig, hvis du skal på hold, anser vi dig som udeblevet. Skal du på to hold i træk, ankomstregistrerer systemet dig automatisk på hold nr. to – begge hold indenfor et interval på tre timer.

Såfremt man booker sig på hold udover de ovennævnte regler, vil man blive opkrævet kr. 50,- pr. booking. Beløbet kan ikke refunderes.

Aflysning/ændring

Holdtræningen gennemføres ved min. fire deltagere. Vi forbeholder os retten til at aflyse holdet, hvis der er færre tilmeldte. Der kan i lavsæson (eks. sommerferie) være perioder, hvor flere holdaktiviteter ikke tilbydes. DGI Huset Aabybro har ret til ændringer i tider, lokaler og udstyr. DGI Huset Aabybro tager forbehold for force majeure (uforudsigelige, eller udefra kommende hændelser og sygdom).

Bero af medlemskab

Du har mulighed for at sætte dit abonnement i bero, hvis du i en periode er forhindret i at komme. Dette kan ske telefonisk, ved henvendelse i receptionen eller en henvendelse på mail til: info@dgihusetaabybro.dk Man kan også gøre det selv på hjemmesiden. Varighed mindst fire uger – maksimum seks måneder. Medlemskabet kan sættes i bero før evt. længerevarende sygdom. Vi opkræver et ekspeditionsgebyr på kr. 50, når medlemskabet sættes i bero. Medlemskabet sættes automatisk i gang igen efter aftalt slutdato. Skal beroet evt. forlænges, påhviler det medllemmet selv at foranstalte dette som ovenfor beskrevet.

Man bibeholder og betaler for sit abonnement i bero-perioden. Ved bero-afslutning bliver man krediteret relevante dage, der således fratrækkes den følgende opkrævning. Medlemmer, der har kontantabonnement, bliver automatisk forlænget med respektive antal dage.

Værdigenstande

DGI Huset Aabybro har ikke ansvar for tab af medlemmernes værdigenstande (tyveri/skader). Benyt skabene i omklædningsrummene. Lad aldrig værdigenstande ligge uaflåst i omklædningsrum eller frit tilgængeligt i hallerne. I givet fald er det på eget ansvar.

Helbredstilstand

Du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i DGI Huset Aabybro. Såfremt du er i tvivl om, at din helbredstilstand er OK til den valgte træning, råder vi dig til at opsøge din læge for et helbredstjek, inden træning påbegyndes. Al benyttelse af faciliteter i DGI Huset Aabybro sker på eget ansvar. DGI Huset Aabybro er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

Trivselsregler og træningsforskrifter

Medlemmer skal følge gældende trivselsregler og de anvisninger, der meddeles skriftlig, eller mundtligt, af DGI Huset Aabybro’s personale. Du bedes aflevere faciliteterne, som du selv gerne vil modtage dem.

Udelukkelse

DGI Huset forbeholder sig ret til, omgående, at afbryde et medlemskab, hvor et medlem har udvist adfærd, der ikke passer ind i DGI Husets værdier. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på reglerne, som f.eks. udlån af sit armbånd til en anden, sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger. Hvis et medlem ikke betaler medlemskabet rettidigt, eller træner uden gyldigt medlemskab, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget.

Antidoping Danmark

DGI Huset Aabybro er medlem af Antidoping Danmark. Som medlem kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer, at du skal aflægge en urinprøve, inden du forlader centret. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst to år fra DGI Huset Aabybro samt alle andre centre, der har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

Træning for børn

Børn i alderen 13-15 år må træne i Motionscenteret. Det forlanges dog, at medlemmet får lagt et træningsprogram – det koster kr. 400,-. Uden træningsprogram skal træningen foregå sammen med forældre eller et andet myndigt medlem over 18 år.

Afbestillingsregler/betingelser i forbindelse med booking af lokaler og bespisning af selskaber

Lejere/arrangører kan i almindelighed, uden beregning, skriftligt annullere bookinger for enkeltstående arrangementer med min. fire ugers varsel.

Ved større arrangementer, med flere end 100 deltagere, gælder følgende betingelser:
Annulleres/ændres der senere end fire uger – og frem til to uger før arrangementet – skal der betales 75 % af lokalelejen. Annulleres/ændres der med mindre end ti dages varsel, skal det fulde beløb for arrangementet betales, herunder forplejning og øvrige ydelser.

Mindre justeringer på antal af deltagere/forplejning kan ændres op til tre arbejdsdage før arrangementet.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@dgihusetaabybro.dk

Kontakt

DGI Huset Aabybro
Jens Møllers Vej 3
9440 Aabybro
CVR: 34892105
Telefon: 98242526
Email: info@dgihusetaabybro.dk